szukaj >>
EU
Wdrożenie Strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Projekt firmy polega na wdrożeniu Strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa w terminie: 01.04.2020–31.03.2022. W celu rozwoju działalności międzynarodowej Przedsiębiorstwa wskazano następujące rynki docelowa: Austria, Czechy, Francja, Holandia, Niemcy, Rumunia. Wskazano dla firmy następujące narzędzia rozwoju eksportu: udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, które mają charakter międzynarodowy oraz usługi doradcze polegające na przygotowaniu produktów i opakowań do potrzeb rynków docelowych. Firma weźmie udział w 4 targach. Na rynki docelowe będą eksportowane produkty branży artykułów dziecięcych i macierzyństwa innowacyjne i posiadające potencjał konkurencyjny.
Wdrożenie do działalności firmy Womar tekstronicznej bielizny niemowlęcej

Nazwa projektu: Wdrożenie do działalności firmy Womar tekstronicznej bielizny niemowlęcej z systemem monitoringu wybranych parametrów biomedycznych małych dzieci wraz z innowacją procesową przygotowania produkcji wyrobów tekstylnych
Oferta handlowa Ubranko tekstroniczne BABYTEX

W dniu 30.01.2018 firma WOMAR WOJCIECH KRAWCZYK, 42-202 Częstochowa ul. Żyzna 13c opublikowała Ofertę handlową Ubranko tekstroniczne BABYTEX o następującej treści:
Informacja o wyborze dostawcy - 30112016 - Zakup oprogramowania ERP.

W dniu 30.11.2016 firma WOMAR WOJCIECH KRAWCZYK, 42-202 Częstochowa ul. Żyzna 13c zakończyła postępowanie ofertowe na dostawę oprogramowania ERP.
Zapytanie ofertowe nr 2/UE na dostawę oprogramowania ERP

dotyczące projektu pn. „Wdrożenie do działalności firmy Womar tekstronicznej bielizny niemowlęcej z systemem monitoringu wybranych parametrów biomedycznych małych dzieci wraz z innowacją procesową przygotowania produkcji wyrobów tekstylnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 3.2: INNOWACJE W MŚP
Informacja o wyborze dostawcy - 20102016 - Zakup linii produkcyjnej

W dniu 20.10.2016 firma WOMAR WOJCIECH KRAWCZYK, 42-202 Częstochowa ul. Żyzna 13c zakończyła postępowanie ofertowe na dostawę linii produkcyjnej (urządzeń przygotowania produkcji, warstwowania i rozkroju).
Zapytanie ofertowe - 05102016 - Zakup linii produkcyjnej

Zapytanie ofertowe na dostawę linii produkcyjnej (urządzeń przygotowania produkcji, warstwowania i rozkroju) dotyczące projektu pn. „Wdrożenie do działalności firmy Womar tekstronicznej bielizny niemowlęcej z systemem monitoringu wybranych parametrów biomedycznych małych dzieci wraz z innowacją procesową przygotowania produkcji wyrobów tekstylnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 3.2: INNOWACJE W MŚP
Wdrożenie do działalności firmy Womar tekstronicznej bielizny niemowlęcej z systemem monitoringu wybranych parametrów biomedycznych małych dzieci wraz z innowacją procesową przygotowania produkcji wyrobów tekstylnych

Przedmiotem projekt jest implementacja do działalności Womaru 3 rodzajów innowacji:
1. Innowacji produktowej nieznanej i niestosowanej dotychczas – tekstronicznej bielizny niemowlęcej monitorującej wybrane parametry biomedyczne małych dzieci;
2. Innowacji procesowej stosowanej w skali kraju w okresie do 3 lat – automatyzującej etap przygotowania produkcji obecnie wytwarzanego asortymentu tekstyliów i planowanej do wdrożenia bielizny tekstronicznej;
3. Innowacji nietechnologicznej stosowanej w skali regionu w okresie do 3 lat - polegającej na optymalizacji procesów zarządczych i produkcyjnych poprzez wdrożenie dedykowanego systemu ERP. Projekt będzie realizowany w ramach dwóch inteligentnych specjalizacji regionalnych – Medycyny i Technologii komunikacyjnych i informacyjnych. W wyniku wdrożenia innowacji firma zdywersyfikuje obecną ofertę o wyroby o dużym potencjale rynkowym, osiągnie znaczący wzrost przychodów i umocni swoją pozycję konkurencyjną na arenie międzynarodowej.
Zapytanie ofertowe nr 4 2014 wzornictwo

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu następujących usług: badań marketingowych, stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego związanych z realizacją projektu polegającego na rozwoju firmy dzięki realizacji działań rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu. Oś priorytetowa 6: Polska Gospodarka na Rynku Międzynarodowym
Działanie 6.1: Paszport do eksportu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013
Zapytanie ofertowe nr 3 2014 strategia

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu następujących usług marketingowych: badań marketingowych związanych z realizacją projektu polegającego na rozwoju firmy dzięki realizacji działań rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu.
Oś priorytetowa 6: Polska Gospodarka na Rynku Międzynarodowym
Działanie 6.1: Paszport do eksportu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013
Zapytanie ofertowe nr 2 2014 wzornictwo

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu następujących usług: badań marketingowych, stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego związanych z realizacją projektu polegającego na rozwoju firmy dzięki realizacji działań rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu.
Oś priorytetowa 6: Polska Gospodarka na Rynku Międzynarodowym
Działanie 6.1: Paszport do eksportu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013
Zapytanie ofertowe nr 1 2014 katalogi

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu następujących usług marketingowych: działań promocyjno informacyjnych związanych z realizacją projektu polegającego na rozwoju firmy dzięki realizacji działań rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu.
Oś priorytetowa 6: Polska Gospodarka na Rynku Międzynarodowym
Działanie 6.1: Paszport do eksportu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013
Informacja o uzyskaniu dofinansowania
Informacja o uzyskaniu dofinansowania
Zapytanie ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.). Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Womar